Gửi bài viết tham gia cuộc thi “Sống như những đóa hoa, vươn về phía mặt trời”

Lưu ý: Nếu gặp khó khăn khi viết bài dự thi, các bạn hãy gọi điện qua số điện thoại 0866 206 808 để chia sẻ những câu chuyện cảm động về người bệnh ung thư. Ban tổ chức cuộc thi sẽ hỗ trợ viết và biên tập bài dự thi của bạn một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Chọn tệp tin để tải lên
0866 206 808
Nhập thông tin để tải về miễn phí: